Biz Kimiz?

MATBEG’in çekirdek ekibi alanında uzman 8-10 kişiden oluşmaktadır. Çekirdek ekibin görevi formatı geliştirmek, temel problem türlerini, beceri alanlarını, uygulama esaslarını, yıllık takvimi belirlemek ve özgün problemleri geliştirmektir. Çekirdek ekipte akademisyenler ve öğretmenler bulunmaktadır. İki grupta da hem matematik eğitimcileri hem de ölçme-değerlendirme uzmanları vardır.

Çekirdek ekip dışında yine dönemsel olarak 15-20 kişilik bir danışma grubu bulunmaktadır. Bu grupta da yine akademisyenler ve öğretmenler yer almaktadır. Bu grubun görevi özgün problemler üretmek, çoklu analizler yapmak (çözüm yolları, düzeye uygunluk, yapılabilirlik, beceri alanları, anlaşılırlık vb) ve dönüt vermektir. Ayrıca cevap kitapçıklarının okunması da ağırlıklı olarak bu grup tarafından yapılmaktadır.

Akademik Danışmalarımız

Doç. Dr. Tahsin Oğuz BAŞOKÇU

Ege Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gürsu AŞIK

Bahçeşehir Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY

Dokuz Eylül Üniversitesi

Buca Eğitim Fakültesi

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇİCEK

İstanbul Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Doç. Dr. Barış Bülent KIRLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fen Fakültesi

Matematik Bölümü