Biz Kimiz?

MATBEG’in çekirdek ekibi alanında uzman 8-10 kişiden oluşmaktadır. Çekirdek ekibin görevi formatı geliştirmek, temel problem türlerini, beceri alanlarını, uygulama esaslarını, yıllık takvimi belirlemek ve özgün problemleri geliştirmektir. Çekirdek ekipte akademisyenler ve öğretmenler bulunmaktadır. İki grupta da hem matematik eğitimcileri hem de ölçme-değerlendirme uzmanları vardır.

Çekirdek ekip dışında yine dönemsel olarak 15-20 kişilik bir danışma grubu bulunmaktadır. Bu grupta da yine akademisyenler ve öğretmenler yer almaktadır. Bu grubun görevi özgün problemler üretmek, çoklu analizler yapmak (çözüm yolları, düzeye uygunluk, yapılabilirlik, beceri alanları, anlaşılırlık vb) ve dönüt vermektir. Ayrıca cevap kitapçıklarının okunması da ağırlıklı olarak bu grup tarafından yapılmaktadır.

Akademik Danışmalarımız

Doç. Dr. Tahsin Oğuz BAŞOKÇU

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı

Dr. Gürsu AŞIK

Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Karabey

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇİCEK

İstanbul Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Barış Bülent KIRLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü