AKADEMİK

Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerinin kazandırılması ve Ölçümlenmesi

Mart 2018
Öğrencilere Üst Düzey Düşünme Becerilerinin kazandırılması ve Ölçümlenmesi

Öğrencilerimiz PISA ve TIMMS sınavlarında yeterince başarı gösteremiyor. Sizce bunun temel sebepleri nelerdir?


Ülkemizin bu sınavlarda başarılı olması için neler yapması gerekir?


Öğrencilerin MATBEG de yer alan türdeki sorular ile karşılaşması onlara ne tür katkılar yapabilir? Uygulamayı bu açıdan değerlendirebilir misiniz?


Ölçmede geri bildirimin ne tür faydaları vardır? MATBEG karnelerini bu açıdan değerlendirir misiniz?