BİZDEN HABERLER

MATBEG, LGS 2018 Matematik Sorularını Nasıl Değerlendiriyor?

Haziran 2018
MATBEG, LGS 2018 Matematik Sorularını Nasıl Değerlendiriyor?
2 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sınavı hakkında yapılan yorum ve eleştiriler göz önüne alındığında özelikle Matematik testinin ortalama güçlük düzeyinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

 

Sıralama sınavlarında zorluk düzeyinin seçim aşaması için önemli olmadığı bilinmesine rağmen kademeler arası geçiş amacı taşıyan testlerin, bir önceki kademe programını içeriyor olması eğitim alanındaki ölçmeler açısından önemli bir geçerlik kanıtı olduğu bilinmektedir.

 

Mevcut eğitim programı düşünüldüğünde LGS matematik testi, geçerlik konusunda önemli eksiklikler barındırmaktadır. Testin normal eğitim programı ile tutarsızlığı göz önüne alındığında, bu test kapsamında ölçülen özellikler ile daha önce karşılaşmayan öğrencilerin aleyhine bir durum oluştuğu rahatlıkla söylenebilir.

 

Açıklamalar göz önüne alındığında PISA, TIMSS içeriğinin bu sınava hazırlanmak için önerildiği görülmektedir. Öğrencilerin sınava hazırlık için çıkmış PISA ve TIMSS sorularına ulaşmasının bu sınavda gerçek performanslarını göstermeleri açısından çok işlevsel olmayacağı eğitim bilimi açısından kanıtlanmış bir gerçektir.

 

Burada gözden kaçırılan temel olgu, çözülen sorularla ilgili nitelikli geri dönüt verilmediğinde öğrenci gelişimine etkisinin çok az olduğudur. Eğer LGS testi üst düzey becerileri ölçmeye yönelik bir yapılanma içeriyorsa bu noktada bu testte bir öğrencinin gerçek performansını gösterebilmesi için üst düzey becerileri ölçen sorular ile sadece karşılaşması değil aynı zamanda bu sorular ile ilgili performansına ilişkin geri bildirimleri de alması gerekmektedir.

 

Bu noktada TIMSS, PISA sorularını çözmenin yanısıra MATBEG testi gibi bu sorulara ilişkin performans ile ilgili ayrıntılı geri bildirime de ulaşması gerekmektedir. LGS Matematik testinde beklenen düşük ortalamanın önüne geçmenin bilimsel olarak ortaya koyulan çözümü, detaylı geri bildirim vererek öğrencileri benzer sorular ile daha sık karşılaştırmak olacaktır.

 

MATBEG,  Matematik dersinde üst düzey becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda ülkemizdeki ilk ve tek uygulamadır. Gerçek yaşam problemlerini temel alan ve beceri gelişimi için geri bildirimin önemine inanan MATBEG uygulamalarından elde edilen bulgular, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirdiklerini kanıtlamaktadır.

 

MATBEG’in, 2 yıldır 4. sınıftan 8. sınıfa kadar yapılan 3 uygulamasına ait veriler incelendiğinde, geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bulgularının uluslararası kongrelerde bildiri olarak sunulmuş olması, öğrencilerin üst düzey becerileri kazanması konusunda önemli adımları attığının bir göstergesidir. MATBEG uygulamasının 4. sınıftan itibaren yapılmaya başlanması, üst düzey becerilerin ilkokuldan itibaren öğrencilere kazandırılması gerekliliğini ve sadece 8. sınıfta bir yıl içerisinde bu becerilerin kazanılmayacağı gerçeğini de ortaya koymaktadır.

 

Sonuç olarak LGS gibi testlerde başarılı olabilmek için öğrencilerin sadece benzer soruları tekrar tekrar çözmesinden çok, bu amaç için planlanmış daha nitelikli testlerle detaylı bir geri bildirim almasının daha yararlı olacağını söyleyebiliriz.