BİZDEN HABERLER

VII.Zeka ve Yetenek Kongresi

Temmuz 2019
VII.Zeka ve Yetenek Kongresi

Akademik ekibimiz "Yeni Nesil Sorular Yeni mi? Yoksa Soruları Biz mi Etkili Soramadık?” atölyesi ile VII. Zeka ve Yetenek kongresinde ayrıntılı bilgi ve kayıt için https://kongre.tzv.org.tr/2019/ #matbeg #fenbeg #bilim #zeka #zevkizeka #zekaveyetenekkongresi #matematikselbeceriler